Ogrzewanie podłogowe

Każdy z nas w swoim domu chce posiadać ekonomiczne ogrzewanie jak i z równomiernym rozkładem temperatury w pomieszczeniach , dlatego powinniśmy wybrać ogrzewanie podłogowe. Bazując na doświadczeniach własnych jak i firm kooperujących, tradycji, zadowoleniu klientów oraz przeprowadzonych badaniach z całą odpowiedzialnością możemy zastosować deski podłogowe marki REVESEN na ogrzewaniu podłogowym przy odpowiednim użytkowaniu podłogi zgodnie z zaleceniami. Należy pamiętać iż podłoga drewniana na ogrzewaniu podłogowym należy do najtrudniejszych w wyprodukowaniu, wyborze i samego montażu.

Plusy ogrzewania podłogowego:

równomierny rozkład temperatury,
mniejszy ruch powietrza to mniejszy spadek wilgotności powietrza,
ogrzewanie konwencyjne w porównaniu do podłogowego podwyższa temperaturę przy czym zwiększa koszty około 8%,
przy ogrzewaniu podłogowym można wykorzystać np.pompę ciepła czy fotowoltanikę.

Na minus:

droższe w montażu,
trudniej regulować temperaturą,
zaleca się stosowanie mebli na podwyższeniu około 10 cm.

Dla posadzki na której ma być zainstalowana okładzina drewniana zaleca się podłogówkę zainstalować w sposób ślimakowy, oraz ze względu na zastosowanie betonu powinien być on jak najtwardszy gdyż występuje wtedy najlepsza przewodność cieplna. Jedną z istotniejszych rzeczy która daje większą przewodność cieplną to zespolenie podłogi wraz z posadzką betonową to przyklejenie podłogi drewnianej za pomocą odpowiedniego kleju. Należy się wystrzegać podłogi tzw. Pływającej gdyż pomiędzy podłogą drewnianą a posadzką tworzy się poduszka powietrzna która zmniejsza wydajność cieplną ogrzewania podłogowego. Kolejną wadą podłogi drewnianej pływającej jest niekorzystna akustyka jak i większa podatność na zmiany mikroklimatu co wiąże się z większymi szczelinami zimą i odszkałceniem latem.Niekorzystny wpływ na pracę podłogi pływającej ma również nadmierne obciążenie powierzchni meblami co ogranicza swobodną pracę kurczenia i pęcznienia drewna. Zatem na ogrzewaniu podłogowym lepszą przewodność cieplną mają przyklejone deski do podłoża które należą do gatunków twardych, gęstych czyli lepiej przewodzących ciepło.Niewątpliwie takim gatunkiem są deski dębowe REVESEN, musimy pamiętać jeśli wybierzemy szersze elementy posadzki drewnianej tym będziemy musieli zaakceptować jego odkształcenia w zw. z tym zalecamy zastosować w podłodze fazy krawędziowe co zniweluje optycznie pracę drewna skurcz i jego rozkurcz.

Podłogi z drewna sezonowanego są o wiele bezpieczniejsze, gdyż zmiany wilgotności i temperatury nie są dla nich tak obce jak dla drewna niesezonowanego. Wydajność cieplna podłogi w pewnym stopniu zależy od wilgotności drewna, która wynika z wilgotności otoczenia, w którym się znajduje. Dobowe zmiany mikroklimatu nie mają tu większego znaczenia. Na zmianę wilgotności drewna wpływa odmienność mikroklimatu otoczenia w dłuższym czasie. W okresie zimowym wzrasta temperatura podłogi i naturalnie spada wilgotność powietrza dlatego powinno się monitorować wilgotność powietrza przez cały rok co zapewni nam odpowiedni mikroklimat w pomieszczeniach jak i ograniczy pracę drewna. Przy podłogach dwuwarstwowych przy cienkiej warstwie wierzchniej do 3,5 mm gdy występują duże zmiany wilgotnościowe naprężenia podłogi objawiają się w postaci pofalowanej warstwy wierzchniej.Czyli może dochodzić do oddzielenia warstwy użytkowej od podkładu stabilizującego. Natomiast podłogi dwuwarstwowe gr.14mm i o warstwie wierzchniej 6mm przewodzą ciepło równie dobrze jak deski lite o grubości 15-16 mm. Elementy trójwarstwowe z cienkimi warstwami zewnętrznymi i grubszą, warstwą wewnętrzną wykonaną z delikatniejszego drewna (brzoza, sosna, świerk) posiadają gorsze parametry w przenikaniu ciepła, jednak ich konstrukcja jest odporniejsza na zmiany mikroklimatu.

Na podkładach grzewczych stabilne są również elementy wielowarstwowe wykonane z warstw ułożonych krzyżowo o zbliżonej grubości i jednorodności w generowaniu i znoszeniu naprężeń podczas zmiany wilgotności. Do nich należą elementy podłogowe wykonane z cienkowarstwowej sklejki oklejonej fornirem z drewna . Jednak produkt taki należy traktować jako jednorazowy, ze względu na brak możliwości cyklinowania, ponadto wadą tych produktów o niższej jakości może być możliwość uwalniania trującego formaldehydu, szczególnie podczas włączonego ogrzewania podłogowego. Dla dobrze działającej podłogi drewnianej na ogrzewaniu podłogowym to jest jej wydajność jak i komfort użytkowania i przebywania dla nas samych w takich pomieszczeniach oraz utrzymanie stabilności drewna to utrzymanie podkładu w temperaturze 23-25 stopni C, natomiast górna granicy temperatury dla posadzki drewnianej w systemie podłogowym powinna wynosić 26 stopni C.

Z punktu widzenia jakości podłogi strategiczne znaczenie ma pochodzenie drewna i proces jego suszenia. Najważniejsze, aby drewno było wielkowymiarowe tzn. Z pnia a nie z gałęzi, ponieważ pień drzewa poddawany jest mniejszym naprężeniom niż narażone na wiatr i słońce gałęzie.Nowoczesny, sterowany komputerowo proces suszenia drewna służy eliminacji naprężeń powstałych w żywym drewnie. Nasza firma przywiązuje wielką wagę do doboru drewna jak i jego obróbki, aby owe naprężenia były minimalne. Ma to wielkie znaczenie dla jakości produkowanych przez nas podłóg. Wypracowana przez nas technologia na każdym etapie produkcji owe naprężenia eliminuje praktycznie do minimum.

Rekomendowany przez nas produkt na ogrzewanie podłogowe wykańczamy powłoką z olejowosku twardego, gdyż w przeciwieństwie do powłoki lakierowanej nie zamyka drewna co zapewnia komfortową wymianę cieplno-wilgotnościową w pomieszczeniu co wpływa na jakość powietrza w wnętrzu pomieszczenia jak i zapewnia lepszą pracę drewna.Ponadto przy zalecanym również przez naszą firmę fazowaniu krawędziowym daje możliwość naprawy pojedyńczego elementu podłogi drewnianej firmy REVESEN.

Przewodność cieplna tabela
l.p Rodzaj okładziny Opór cieplny
1 Mozaika dąb gr 8 mm 0,049
2 Mozaika dąb gr 16 mm 0,091
3 Parkiet warstwowy dąb gr 11 mm (3 mm) 0,066
4 Parkiet dąb gr 20 mm 0,116
5 Deska dąb dwuwarstwowa gr 14 mm (6 mm) 0,082
6 Deska podłogowa dąb gr 16mm 0,087
7 Płytka ceramiczna gr 13 mm 0,013
8 Deska podłogowa trójwarstwowa dąb14mm (system pływający) 0,115
9 Parkiet dąb gr 22 mm 0,124

Wilgotność i temperatura powietrza a wilgotność drewna

Podsumowanie:

Czy deskę litą dębową REVESEN można ułożyć na ogrzewaniu podłogowym? Badania naukowe oraz opinie wielu parkieciarzy jak i nasze doświadczenie udowadniają że TAK. Przy wyborze desek zawsze należy skontaktować z naszym biurem gdzie zostanie dobrana odpowiednia grubość jak i pozostałe parametry które pozwolą nam cieszyć się podłogą drewnianą na ogrzewaniu podłogowym przez długie lata a przy właściwym użytkowaniu nawet i pokolenia. Mimo wszystko przy wyborze podłogi drewnianej na ogrzewaniu podłogowym większe znaczenie ma doświadczenie producent jego opinia staranność przygotowanego surowca niż to czy deska jest warstwowa czy może lita.

Literatura:

Profesjonalny Parkiet nr 4/90/2017,
Murator nr 7 z dnia 01.07.2014.