PIELĘGNACJA PODŁOGI!

Jak już wspomniano drewno jest materiałem higroskopijnym należy więc unikać gwałtownych zmian temperatury i wilgotności powietrza. Zimą, kiedy wilgotność powietrza spada sugeruje się używania nawilżaczy powietrza, tak aby utrzymac wilgotność na optymalnym poziomie 50- 60 %. Ze względu na pracę drewna nie należy na podłodze drewnianej REVESEN kłaść materiałów nie przepuszczających powietrza. Rozlane ciecze należy natychmiast zetrzeć, tak aby woda nie zalegała na podlodze. Wszelkie nogi krzeseł, stołów i innych mebli należy podkleić podkładkami z gumy lub filcu. W fotelach obrotowych należy stosować kółka miękkie. Brud, piasek czy inne zanieczyszczenia należy szybko usunąć aby nie zarysować drewna. Do pielęgnacji połóg nalezy stosować odpowiednich środków dedykowanych do Państwa rodzaju podłogi. Przestrzeganie powyższych zaleceń wydłuży żywotność Państwa podłogi. Jednak zmienne warunki atmosferyczne i naturalna praca podlogi drewnianej, na które nie ma wpływu producent nie mogą być powodem reklamacji.