DRZEWO DRZEWU NIE RÓWNE!

Z punktu widzenia jakości podłogi strategiczne znaczenie ma pochodzenie drewna i proces jego suszenia. Najważniejsze, aby drewno było wielkowymiarowe tzn. z pnia a nie z gałęzi, ponieważ pień drzewa poddawany jest mniejszym naprężeniom niż narażone na wiatr i słońce gałęzie. Najlepszy materiał na doskonałą podłogę pochodzi z drzew rosnących w lesie, pośród innych drzew nie zaś samotnie w polu. Drzewa rosnące w gromadach są stabilniejsze, osłonięte z boków przez sąsiadów, a więc mniej narażone na powstawanie naprężeń. Nowoczesny, sterowany komputerowo proces suszenia drewna służy eliminacji naprężeń powstałych w żywym drewnie. Nasza firma przywiązuje wielką wagę do doboru drewna i takiej jego obróbki, aby owe naprężenia były minimalne. Ma to wielkie znaczenie dla jakości produkowanych przez nas podłóg. Jak zobaczycie Państwo stosujemy wiele zabiegów, aby na każdym etapie produkcji owe naprężenia eliminować i dostarczać Państwu produkt, którym będziecie się Państwo cieszyć przez wiele, wiele lat.